Hyppää sisältöön

Pirkanmaan SOTE -akatemia osaamisen johtamisen tukena

| Blogi, Yleinen

Hyvinvointialueen menestyminen perustuu pitkälti sen ammattilaisten, asiantuntijoiden ja johtajien osaamiseen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on olla tulevaisuudessa vetovoimainen ja haluttu työnantaja. Hyvinvointialueen menestyminen perustuu pitkälti sen ammattilaisten, asiantuntijoiden ja johtajien osaamiseen.

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö sekä ammattitaitoiset esihenkilöt ja johtajat ovat hyvinvointialueen tärkein voimavara ja menestystekijä.

Hyvinvointialueen strategiset tavoitteet ja palvelulupaus asiakkaalle määrittelevät osaamisen johtamisen perustan. Ammattilaiset tuottavat osaamisellaan laadukkaita ja vaikuttavia palveluja.

Asiakkaalle tämä näkyy arvon lisääntymisenä hänen terveydelleen ja hyvinvoinnilleen sekä positiivisena palvelukokemuksena. Johtajan tehtävänä on johtaa osaamista tietoon perustuen. Eri tasoilla tämä tarkoittaa erilaisia asioita. Kulttuurimuutoksen tukemisessa ja muutoksen johtamisessa arjen työssä erityisesti lähijohtajilla on vastuullinen tehtävä.

Osaamista tulee vaalia, ylläpitää ja kehittää erilaisin keinoin. Kyky uudistua ja uuden oppimisen merkitys korostuvat yhä enemmän toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa. Pirkanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa (PirSOTE) kuntien ja yhteistoiminta-alueiden henkilöstö on mukana toteuttamassa uudistusta yhteisesti sovittujen kehittämistyöpakettien mukaisella tavalla.

Koulutuksen ja muutosvalmennuksen tarjotin käyttöön

Osaamisen kehittämisen ja uudistamistyön johtamisen tueksi on laadittu koulutuksen ja muutosvalmennuksen tarjotin, Pirkanmaan SOTE -akatemia, johon on koottu juuri sellaisia koulutussisältöjä ja tukea, jotka auttavat organisaatiota onnistumaan uudistamistyössään.

Kehittämisen lähtökohtana ovat olleet PirSOTE-hankesuunnitelman työpakettien sisältämät kehittämistoimenpiteet. Lisäksi hankepäälliköt ovat tahoillaan kartoittaneet kuntien ja yhteistoiminta-alueiden osaamisen kehittämisen tarpeita ja ne ohjaavat koulutuksen ja muutosvalmennuksen sisältöjen kehittämistä.

Tarjottimen sisältö on rakennettu yhteistyössä PirSOTE-hanketoimijoiden ja pirkanmaalaisten koulutusorganisaatioiden kanssa.

PirSOTE-akatemian tavoitteena on ollut tehdä uudistamistyötä tukeva koulutuksen ja muutostuen tarjonta organisaatioille helposti hyödynnettäväksi. Organisaatiot voivat halutessaan poimia tarjottimelta niitä koulutussisältöjä ja muutostuen elementtejä, joita juuri tahoillaan kokevat tarpeelliseksi.

Tarjotin pitää sisällään myös maksutonta tarjontaa, kuten valtakunnallisia webinaareja, työpajoja tai sähköisiä kehittämisen ja vertaistuen alustoja. PirSOTE-akatemiaan voi tarkemmin tutustua Innokylässä.

Tietoon perustuva osaamisen johtaminen on hyvinvointialueen tärkeimpiä tehtäviä. Yhteistyökumppanuuteen perustuva, yhteinen koulutuksen ja muutostuen tarjotin, PirSOTE-akatemia, sisältää paljon mahdollisuuksia ja se toimii parhaimmillaan tulevan hyvinvointialueen yhtenä osaamisen johtamisen välineenä.

Kehittämällä PirSOTE-akatemiaa hyvinvointialueen yhteiseksi koulutuksen ja muutostuen sähköiseksi alustaksi, voidaan koulutustarjonnan sisältöjä räätälöidä yhä enemmän hyvinvointialueen osaamisen johtamisen tarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin. Sen lisäksi yhteinen alusta tuottaa lisäarvoa sekä alan opiskelijoille että pirkanmaalaisille koulutusorganisaatioille.

Kaikki artikkelit