Hyppää sisältöön

Pirkanmaan sote-keskuksissa kehitetään monialaista yhteistyötä ja asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeiden tunnistamista

| Hanketiedote, Yleinen

Pirkanmaan työkykyhanke ja PirSOTE-hanke järjestivät yhteisen työpajan alueen sote-keskusten ja työllisyyspalvelujen ammattilaisille sekä muille sidosryhmien edustajille.

Työpajaan osallistui yli 100 ammattilaista ympäri Pirkanmaata ja osallistujia oli mukana alueen sosiaali-, terveys- ja työllisyyssektoreilta, Kelasta sekä järjestöistä.

Tilaisuuden tavoitteena oli kehittää työkyvyn tuen tarpeessa olevien tunnistamista sote-keskuksissa ja työllisyyspalveluissa. Työpajassa mietittiin mm. yhteistä tekemistä asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeiden tunnistamiseksi laajasti sote- ja työllisyyspalveluissa osana pirkanmaalaista monialaista palveluprosessia, jota on kehitetty PirSOTE-hankkeessa.

Tilaisuudessa kunnat pääsivät pienryhmätyöskentelynä pohtimaan sitä, miten omien alueidensa sote-keskuksissa parannetaan asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista, miten yhteistyö ja vuoropuhelu sote- ja työllisyyspalvelujen kesken olisi sujuvaa jatkossa ja miten tehdä yhteistyötä siten, että asiakas pysyy keskiössä.

Työpajassa nousseet keskeiset vastaukset

  • Ammattilaiset tarvitsevat jatkuvaa koulutusta ja perehdytystä työkyvyn tuen tarpeen arviointiin, yhteistä kehittämistä, tuntemusta työkyvyn tuen palveluista sekä yhteistä mallia, sujuvaa tiedonkulkua, selkeää vastuunjakoa ja prosesseja
  • Asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi tulee koota asiakkaan ympärille tarvittava yhteistyöverkosto
  • Asiakkaan aito kohtaaminen ja kuuleminen sekä suunnitelman rakentaminen asiakkaan tavoitteiden mukaan ovat keinoja, joilla asiakas on omassa palveluprosessissaan keskiössä

Pirkanmaan työkykyhankkeen ja PirSOTEn yhteistä kehittämistä jatketaan ja seuraava työpaja järjestetään syyskuussa 2022, jolloin on tarkoitus syventää ylläolevia kokonaisuuksia entisestään ja työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista entisestään.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Marianne Rautiokoski, Pirkanmaan työkykyhanke
puh. 041 730 8951, marianne.rautiokoski@tampere.fi

Projektisuunnittelija Senja Miettinen, Pirkanmaan työkykyhanke
puh. 041 730 9119, senja.miettinen@tampere.fi

Kaikki artikkelit