Hyppää sisältöön

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke tuottaa jo hedelmiä

| Sote-keskus, Yleinen

Kysyimme vuoden lopuksi jokaisen teeman valmistelijalta, millaisia tuloksia yhteisestä tekemisestä on saatu, millaisia kypsiä hedelmiä on jo poimittavaksi.

PirSote -hankkeen valmistelijat kokoontuivat joulukuun alussa kokoamaan kuluvan vuoden tekemistä ja suuntaamaan katsetta tulevaan. Kysyimme jokaisen teeman valmistelijalta, millaisia tuloksia yhteisestä tekemisestä on saatu, millaisia kypsiä hedelmiä on jo poimittavaksi.

- Valmistauduimme päivään laatimalla kukin visuaalisuuteen ja puheenrytmitykseen perustuvan Pecha Kucha -esityksen. Näin saimme tiivistettyä tärkeimmät viestimme. Päivässä saatiin hyvä kokonaiskuva kaikesta siitä kehittämisestä, jota vuoden aikana on ehtinyt tapahtua – ja paljon onkin saatu aikaan, kertoo vinkiksi muillekin sosiaalihuollon suunnittelija Tuuli Pakarinen. Hän vastasi päivän järjestelyistä.

PirSOTE-valmistelijat pitivät työpajansa etänä, mutta tulosten summaaminen onnistui mainiosti luovalla menetelmällä.

Sosiaalihuollossa monialaisten sotetiimien perustaminen

Vuoden 2023 alusta sosiaalihuolto järjestetään Pirkanmaalla hyvinvointialueella. Tämä edellyttää yhteisiä toimintakäytänteitä sekä sosiaalihuollon sisällä että sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Näitä toimintakäytänteitä kehitetään PirSote-hankkeessa. Sosiaalihuollon kehittämisen kärkenä ovat olleet monialaisten sotetiimien perustaminen.

Kaikki Pirkanmaan kunnat ja yhteistoiminta-alueet ovat olleet edistämässä tavoitetta. Vuoden aikana on saatu loistavia tuloksia siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyö tuottaa vaikuttavuutta asiakkaille – niin asiakkaiden kuin ammattilaistenkin näkökulmasta katsottuna.

Uutta ja tiiviimpää tapaa tehdä asiakaslähtöistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa on haluttu PirSote-hankkeesta tukea luomalla monialaisen työn palveluprosessin kuvaus. Kuvaus helpottaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia hahmottamaan tärkeimmät yhteistyön tekemisen kohdat.

Edelleen sujuvaa yhteistyötä tukemaan on kehitetty muun muassa konsultaatiolomakkeistoa ja asiakaslähtöisyyteen perustuvaa Minun tiimini -toimintamallia.

Sosiaalihuollon suunnittelija Tuuli Pakarinen

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa yhteistyö ja aikainen apu

Miepä-kehittäminen hidastui hieman syksyllä, koska projektipäällikkö vaihtui. Töitä kuitenkin on tehty. Perustason (so-te) välistä konsultaatiota on kehitetty luomalla tätä tukeva konsultaatiolomake. Osaamisen vajetta mielenterveys- ja päihdetyön osalta on selvitetty.

Tulevaisuudessa tuota osaamista lähdemme lisäämään perustason ammattilaisille. Mielenterveys- ja päihdetyö on kovin kuormittunutta, asiakkaat eivät saa tarvitsemaansa apua. Tukea ja apua pitää saada aikaisemmin, lisäämättä ongelmia.

Toinen ammattilainen tukee toista, näin saadaan rakennettua kestävä silta, minkä avulla meidän kaikkien yhteinen työnantaja – ASIAKAS - pääsee haasteidensa kanssa elämässään eteenpäin. Tarvitsemme yhteistyötä, aikaista apua, ihmistä lähellä.

Mielenterveys- ja päihdepalveluitten projektipäällikkö Kaija Saari

Kansalaisille rakennetaan digimpää elämää

Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeessa on rakennettu kansalaisille digimpää elämää vuoden aikana. Kotiin annettavista palveluista videokuvapalvelu (etähoiva) on levinnyt laajasti kaikkiin kuntiin.

Etävastaanottojen pitämiseen löytyy valmiutta lähes kaikissa kunnissa, mutta käyttöönottojen kanssa tehdään vielä töitä.

OmaOlo-palvelu löytyy vuoden loppuun mennessä kaikista kunnista - ainakin jollain sisällöllä.

Terveyskylän ja Mielenterveystalon tunnettavuutta on lisätty itse- ja omahoitoalustoina. Kävijämäärät Pirkanmaalla 9 kuukauden aikana lähes 5 miljoonaa kertaa.

Oman kuntasi nettisivuilta voi löytyä myös sähköinen perhekeskus ja sähköinen elintapatarjotin. Käy tutustumassa sisältöihin.

Myös lomakkeita on saatu kulkemaan sähköisesti Kelan ja Traficomin suuntaan osasta potilastietojärjestelmiä.

Ja tarkista vielä, mihin oman kuntasi sote-palveluihin voit varata ajan sähköisesti.

Digitalisaation hankepäällikkö Birgitta Niskanen

Ikäihmisten palveluissa systemaattista palvelujen kehittämistä

Pirsote-hankkeeseen sisältyviä ikäihmisten palvelujen toimenpiteitä on tämän kuluvan vuoden aikana kehitetty kaikissa Pirkanmaan kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla linkittäen ne osaksi ammattilaisten arjen työmalleja ja käytäntöjä.

Keskiössä ovat olleet muun muassa moniammatillisen toimintakyvyn arvioinnin ja kotikuntoutuksen kehittäminen nivoen samalla systemaattisemmin mukaan eri ammattiryhmien osaaminen.

Ammattilaisten oikea-aikaisella osallisuudella tavoitellaankin asukkaille parasta mahdollista arjen toimintakykyä!

Erilaiset teknologiset apuvälineet ovat löytäneet paikkansa enenevissä määrin ikäihmisten palveluvalikosta, esim. VideoVisit – etäkäynnit ja lääkerobotiikan hyödyntäminen.

Alueilta havaittu luovuus ja into kehittämiseen auttaa meitä jatkossakin toimimaan yhteisellä hyvinvointialueella ikäihmisten palveluiden parhaaksi!

Ikäihmisten palveluiden suunnittelija Piia Korhonen

Nyt tarvitaan rohkeutta luopua vanhasta

Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palveluita kehitetään ja vahvistetaan. Tätä tarkoitusta varten muotoillaan maakunnallisesti yhtenäinen perhekeskustoimintamalli. Lapset, nuoret ja perheet saavat lähellä olevaa, kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä tukea. He ohjautuvat sujuvasti tarpeen mukaiseen palveluun asuinkunnasta riippumatta.

Tärkein viestini tällä hetkellä on, että kehittämistä ja muutosta tehdään yhdessä.

Mukaan tarvitaan sote-valmistelijoiden kanssa kuntalaiset, sivistyspalvelut, järjestöt ja seurakunnat.

Onnistuneeseen lopputulokseen tarvitaan rohkeutta luopua vanhasta toimimattomasta käytännöstä ja rohkeutta ”hypätä” uuteen yhteiseen.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden (Lape) hankepäällikkö Erja Kovalainen


Lisätiedot:

  • Hankejohtaja (PirSOTE- ja PirKOTI-hankkeet) Eeva Halme

    Eeva Halme

    Hankejohtajana tehtäväni on tukea Pirkanmaan kuntien sote-hankkeiden toteuttamista, apuna kuntien osaajista koottu valmistelutiimi. Tuotannon kehittämistä viedään yhteisen soten suuntaan. Tavoitteena on tehdä työ vahvasti yhdessä ja saada aikaan palvelut, jotka tukevat arjessa pärjäämistä..

Artikkelikuva: Pixabay

Kaikki artikkelit