Hyppää sisältöön

Pirkanmaan tulevaisuuden sotekeskus: palvelutuotanto sujuvammaksi yhdessä kehittäen

| Sote-keskus, Yleinen

Pysyvä muutos vaatii muutosta jokaisessa tekemisessä ja ajattelutavassa.

Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnallista muutosta toteutetaan Pirsote-hankkeessa. Hanke saa rahoituksensa sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta.

Hanke on kohta puolessa välissä ja on väliarvioinnin paikka. Uusi toimintamalleja on otettu käyttöön ja sähköisiä asiointikanavia on hyödynnetty aina kun se on ollut mahdollista. Kehittäminen on tuonut jo hyviä tuloksia, mikä näkyy muun muassa palveluiden saatavuuden parantumisena. Näistä onnistumisista kunnat viestittävät omilla nettisivuillaan.

Tähän mennessä saavutettujen tulosten perusteella on syytä odottaa lisää palveluita parantavia uudistuksia ja oivalluksia hankkeen toisella puoliskolla. Sen jälkeinen aika riippuu hankkeen jatkorahoituksesta vuosille 2022-2023, jonka hakuohjeita odotellaan vielä ennen kesää.

Uudistuksella haetaan toimintamalleja vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeiden muutoksiin ja samalla luodaan pohjaa suunnitteilla olevien hyvinvointialueiden palvelujen uudistustyölle.

Ohjelmalle on asetettu tavoitteeksi:

  • Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus
  • Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja enna-koivaan työhön
  • Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
  • Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
  • Kustannusten nousun hillintä

Kaikkien hankkeessa mukana olevien kuntien järjestelmät ja toimintatavat poikkeavat toisistaan, mutta ongelmat ja mahdollisuudet ovat yhteisiä. Tämän takia uudistusta valmistellaan ja toteutetaan yhdessä.

Hankerahoituksella on kuntiin palkattu kehittäjäosaajia ja koordinaattoreita, joiden tehtävänä on tukea toimintayksiköissä tehtävää muutosta sekä koordinoida raportointia ja viestintää. Kunnissa on uudistamisen intoa. Pirsoten hankepäälliköt tiimeineen tukevat kuntia yhteisissä työpajoissa ja sparraavat uudistamista. Yhdessä on sovittu, mitä ja miten toimintamalleja kehitetään.

Monista uudistuksista saadun kokemuksen mukaan onnistunut uudistaminen lähtee organisaatioiden sisältä. Keskeisimpiä ovat ammattilaiset, jotka työskentelevät asiakkaiden kanssa. Pysyvä muutos vaatii muutosta jokaisessa tekemisessä ja ajattelutavassa.

Kaikki artikkelit