Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus – mitä odotettavissa kevään aikana?

| Hanketiedote, Yleinen

Väestön ikääntyminen, rahoitushaasteet sekä monet muut toimintaympäristön muutokset edellyttävät uudistusten tekemistä.

Pääministeri Marinin hallitus jätti 8. joulukuuta lakiesityksen hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä eduskunnalle.

Pääset lukemaan esitystä sote-uudistuksen sivujen kautta, tämän linkin takaa.

Lakiesitys on esitelty keskeisille eduskunnan valiokunnille ja kuulemiset alkavat helmikuun aikana.

Ensimmäiset kuulemiskutsut on saatu sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Pirkanmaalta on laajalti asiantuntija- ja organisaatiokuulemisia sekä erikseen Tekonivelsairaala Coxalta sekä Sydänsairaalalta.

Valiokuntakäsittelyyn menee kuukausia lakiesitysten laajuuden takia. Käsiteltävänä on kokonaista 1 669 sivua lakitekstiä ja perusteluosia.

Alueille tuli helmikuun ajaksi lausuntokierrokselle niin sanottu Sote-100 täydentävä lakipaketti. Valtioneuvostolle se annettaneen käsittelyyn huhtikuun aikana. Osana eduskuntakäsittelyä on myös opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien sote-siirtoon liittyvä lakivalmistelu. Opiskeluhuollosta säädetään useissa eri laeissa.

Jotta valmistelu etenisi muun aikataulun mukaisesti, asiaa on valmisteltu kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen ja toinen saadaan eduskuntakäsittelyyn kevään aikana. Opiskeluhuollon niin sanottu toinen lakipaketti pitää sisällään muun muassa kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyön varmistamisen opiskeluhuollon asioissa. Valmistelun kolmas vaihe siirtyy sote-uudistuksen hyväksymispäätöksen jälkeen.

Mikäli valiokuntakäsittelyssä ei nouse esiin isoja lakien muutostarpeita, hyvinvointialueet perustettaisiin heinäkuun alusta lukien.

Siitä alkaisi alle 18 kuukauden valmistelu, jonka tavoitteena on siirtää kuntien vastuulta hyvinvointialueen vastuulle 23 kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto, sairaanhoitopiirin toiminta sekä pelastustoimi. Ympäristöterveydenhuollon mahdollinen siirto siirtyi vuoteen 2026.

Aikataulut tulevat olemaan kireitä jokaisessa vaiheessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa yksityiskohtaista tiekarttaa, joka löytyy ensimmäinen versio soteuudistuksen sivuilta tämän linkin takaa.

Asiantuntijat muutoksen tukena

Pirkanmaalla hyvin alkaneet ja käynnissä olevat tulevaisuuden sote-keskushankkeet jatkuvat tämän vuoden loppuun saakka (niitä kutsutaan lyhenteillä PirSOTE ja KOMAS).

Kunnat ovat hienosti löytäneet Pirkanmaan laajasta suunnitelmasta itselleen tärkeitä hankeosia. Tulevaisuuden sote-keskukseen liittyviä hankkeita on Pirkanmaalla toteuttamassa noin 50 asiantuntijaa. Nämä asiantuntijat ovat muutoksen tukijoita. He tekevät toiminnallista muutosta yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on nähnyt tärkeäksi, että uudistamista tehdään pitkäjänteisesti ja strategisten ohjelmien kautta. Ohjelmia on laadittu niin mielenterveysasioihin, ikäihmistenpalveluihin kuin lapsi- ja perhepalveluihin.

Ohjelmia on kaikkiaan noin kymmenen kappaletta, jotka on edelleen yhteensovitettu toistensa kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön tarkoituksena on, että ohjelmat jatkuisivat yli hallituskausien. Uusi maan hallitus toki tarkastelee yksityiskohtia ja painotuksia hallitusohjelmassaan.

Iloinen uutinen vuodenvaiheessa oli, että tulevaisuuden sote-keskuksen osalta avautuu jatkorahoitushaku alkuvuodesta. Suuruudeltaan sen on luvattu olevan reippaasti suurempi kuin viime vuoden 70 miljoonan euroa, joka oli haussa viime vuonna. Sen turvin kehittämistyötä voidaan jatkaa aina vuoden 2023 loppuun saakka. Muitakin pienempiä hakuja on luvassa.

Kehittämistyön haasteena on edelleen koronaepidemia. Resursseja on tärkeä sitoa epidemian voittamiseksi kevään aikana. Henkilöstölle kulunut runsas vuosi on ollut poikkeuksellista ja työntäyteistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön isot hankerahoituksetkin ovat poikkeuksellista ja helpottavat kuntien taloudellista tilannetta. Nyt on tärkeää hyödyntää tuo mahdollisuus ja jaksaa kaikesta huolimatta uudistaa sote-palveluitamme saataviksi, saavutettaviksi, laadukkaiksi, kustannustehokkaiksi - joitakin laatusanoja todeten.

Tämä vuosi tulee jäämään historiaan. Joko sote rakenneuudistus etenee tai se kaatuu. Soten rakenneuudistusyrityksiä runsaan 15 vuoden aikana on tähän mennessä ollut runsaat kymmenen erilaista mallia ja yritystä.

Niin kuin TV sarjoissa, ”tuotantokausillakin” on rajansa. Tärkeintä on jatkaa toiminnallisia uudistuksia, koska ikääntyminen, rahoitushaasteet sekä monet muut toimintaympäristön muutokset edellyttävät uudistusten tekemistä.

Vain siten voimme pitää perustuslakiin kirjoitetun eräänlaisen palvelulupauksen eli yhdenvertaiset ja palvelutarpeeseen nähden riittävät palvelut voimassa.

  • Hankejohtaja (PirSOTE- ja PirKOTI-hankkeet) Eeva Halme

    Eeva Halme

    Hankejohtajana tehtäväni on tukea Pirkanmaan kuntien sote-hankkeiden toteuttamista, apuna kuntien osaajista koottu valmistelutiimi. Tuotannon kehittämistä viedään yhteisen soten suuntaan. Tavoitteena on tehdä työ vahvasti yhdessä ja saada aikaan palvelut, jotka tukevat arjessa pärjäämistä..

KOMAS = Kohti maakunnallista sotea -hanke. Hyvinvointialuetta rakennetaan tässä hankkeessa. Työ kattaa sote-palveluiden järjestämisen, tiedolla johtamisen, ICT:n, henkilöstöasioiden sekä TKI-toiminnan valmistelua. Myös hankehallinto kuuluu tähän osioon.

PirSOTE = Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke. Konkreettisin tulos uudistusvalmistelussa syntyy, kun nykyisten terveyskeskusten tai hyvinvointikeskusten tilalle tulee verkostomaisella tavalla toimiva sote-keskus. Tavoitteena on muun muassa, että asiakas saa oikeita palveluita oikeaan aikaan ja sujuvasti. Uudentyyppiseen sote-keskukseen siirrytään vaiheittain hankkeen aikana.

Kaikki artikkelit