Hyppää sisältöön

Suun terveydenhuollon alueellisen yhteistyön tiivistäminen avaimena Pirkanmaan yhteiskehittämiseen

| Blogi, Yleinen

PirSOTE-hankkeessa keskeiseksi suun terveydenhuollon kehittämistavoitteeksi on määritelty alueellisen yhteistyön kehittäminen.

Tätä varten hankkeen alussa 10/2020 perustettiin kuntien edustajista koostuva työryhmä, joka on kokoontunut kuukausittain. 10/2021 mennessä jokainen Pirkanmaan 15 kunnasta/yhteistoiminta-alueesta osallistui työryhmän työskentelyyn, kun Kuhmoinen saatiin mukaan työryhmään.

Pirkanmaan suun terveydenhuollon tilaisuuksiin on osallistunut kaikki yhteistoiminta-alueet. Keskeisiä työryhmän tuotoksia v.2020-2021 ovat olleet 1. Säännölliset yhteistyöpalaverit 2. Pirkanmaan suun terveydenhuollon koulutustyöryhmän perustaminen ja sen aktiivinen toiminta 3. Yhteinen suun terveydenhuollon omahoitosuunnitelma ja 4. Moniammatillinen yhteistyö eri sote-ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa.
Kuva 1. Pirkanmaan suun terveydenhuollon työryhmästä ja sen myötä perustetuista alatyöryhmistä.


Suun terveydenhuollon työryhmän tarkoituksena on ollut tiivistää Pirkanmaan kuntien välistä yhteistyötä yhdessä suunnitellen ja kehittäen. Kuntien kehittämisen tuen menetelminä ovat olleet säännölliset yhteistilaisuudet ja työpajat, puolivuosittaiset kunta/yhteistoiminta-aluekohtaiset tilannekatsauspalaverit, sparraustunnit ja seurantakyselyt. Lisäksi on perustettu pienempiä työryhmiä, kuten omahoitosuunnitelman työryhmä ja koulutustyöryhmä, edistämään yhdessä sovittuja keskeisiä kehittämistoimenpiteitä.

Kuva 2. Pirkanmaan suun terveydenhuollon tiekartta, syksy 2020 – kevät 2021.
Kuva 3. Pirkanmaan suun terveydenhuollon tiekartta, syksy 2021.


Suun terveydenhuollon työryhmä on saanut paljon positiivista palautetta muun muassa tiiviiden ja säännöllisten palaverien vuoksi. Toimintaa on tarkoitus jatkaa tulevinakin vuosina.

Kaikki artikkelit