Hyppää sisältöön

Systeemisyys haltuun! -koulutuskokonaisuus lisäsi yhteistä ymmärrystä systeemisestä työotteesta Pirkanmaalla

| Yleinen

Tarvitsemme dialogia tukevia keskustelurakenteita, asiantuntijuutta kokoavaa moninäkökulmaisuutta sekä työkaluja, jotka auttavat meitä toimimaan periaatteidemme mukaisesti yhdessä.

Ei riitä, että kokoamme verkoston koolle tai että toteamme asiakaslähtöisyyden olevan meille tärkeää. Olennaista on pohtia, kuinka me toimimme yhdessä tapaamisissa, tiimeissä ja prosesseissa siten, että vastaamme vahvemmin asiakkaan tarpeeseen. Tarvitsemme dialogia tukevia keskustelurakenteita, asiantuntijuutta kokoavaa moninäkökulmaisuutta sekä työkaluja, jotka auttavat meitä toimimaan periaatteidemme mukaisesti yhdessä – tätä voi kutsua systeemiseksi työotteeksi. Meitä auttaa rohkeus ja avoin mieli toimintamme tarkasteluun ja oppimiseen.

Olemme keskellä historian suurinta sote-muutosta siirtyessämme hyvinvointialuemalliin. Yhteistyön vahvistamiseksi ja toimintakulttuurin uudistamiseksi tarvitsemme yhteisiä toimintamalleja ja käytäntöjä. Tähän tarpeeseen pyrittiin vastaamaan syksyn aikana PirSOTE-hankkeen järjestämässä kolmiosaisessa Systeemisyys haltuun! -koulutuskokonaisuudessa.

Systeemistä työotetta koulutettiin ensimmäistä kertaa henkilöstölle kuntarajat ylittäen, sillä koulutus toteutettiin kuntien välisenä yhteistyönä Tampereen, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden sote-alan ammattilaisille. Uutta oli myös se, että koulutus oli suunnattu kaikenikäisten parissa työskenteleville. Koulutuksen lähtökohtana toimi PirSOTE-hankkeessa kehitetty perhekeskuksissa työskenteleville suunnattu systeeminen työote -työpajasarjan käsikirjoitus, jota sovellettiin myös aikuisten parissa työskenteleville sopivaksi.

Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa systeemisyyttä osana tiimityötä ja monialaisia asiakasprosesseja tulevaisuuden sote-keskustyössä. Sen avulla haluttiin lisätä ymmärrystä ja osaamista systeemisyydestä sekä valmistaa sote-toimijoita yhdenmukaiseen toimimiseen siirtyessämme Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Koulutuksen suunnittelussa huomioitiin myös sote-alan henkilöstön ajankäytön mahdollisuudet ja siksi siitä muodostui tiivis kolmiosainen kokonaisuus.

Koulutuksen ensimmäinen osa oli Teamsissa järjestetty infopäivä, jossa käytiin läpi systeemisen työskentelyn periaatteita. Koulutus alkoi Teamsillä pidetyllä infopäivällä, jossa käytiin läpi systeemisen työskentelyn periaatteita. Toinen osa painottui käytännön harjoitteluun Kulttuuritalo Laikussa pidetyssä työpajapäivässä. Koulutuksen kolmannessa osassa reflektoitiin opittua kuntien omissa tapaamisissa ja pohdittiin, miten systeemistä ajattelua voisi viedä omiin yksiköihin käytännön tasolla.

Osalle systeemisyyden hyödyntämisessä on kyseessä paluu vanhaan paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden ja perheiden parissa tehtävässä työssä. Osa taas tunnistaa työtavan toisella nimellä kuin systeemisyys. Oleellista on tunnistaa yhdessä riittävällä tavalla yhteiset ajattelun ja toiminnan periaatteet, jonka varaan yhteinen toiminta kussakin tilanteessa perustuu. Koulutuksessa keskeistä olikin systeemisen työotteen harjoitteleminen käytännössä. Usein vasta käytännön tekemisen myötä syntyy oivallus siitä, mistä systeemisyydessä todella on kyse ja toisaalta se voi havahduttaa siihen, miten hankalaa on päästää irti totutuista toimintatavoista.

Systeemisessä työotteessa toiminta on läpinäkyvää ja ammattilaisten välinen ajatustenvaihto käydään asiakkaan läsnä ollessa tapaamisessa. Keskeistä on, että ei tiedetä ennalta ja muiden puolesta. Ymmärrys tilanteesta sekä sen myötä mahdollisista ratkaisuista syventyvät yhteisen työskentelyn edetessä. Koulutuksessa oli tästä syystä mukana myös kokemusasiantuntijoita, jotka paitsi osallistuivat käytännön harjoituksiin, kertoivat omia kokemuksia sote-palveluissa asioinnista sekä näkemyksiään systeemisestä työotteesta. Tämä sai ammattilaisilta paljon kiitosta.

Satu Cozens (Kummakko-design)

Koulutuksesta sanottua:

  • Hieno työote ja oikein tarpeellinen koulutus. Toivottavasti toteutuu myös käytännön työssä.
  • Läsnäolokoulutus rohkaisi käyttämään systeemistä työskentelyä. Oli kiva huomata, miten monella ammattilaisella työote oli jo hallussa.
  • Perjantain iltapäivän koulutuksissa on tullut istuttua ennenkin, mutta täältä lähdin paremmalla mielellä kuin millä sinne tulin. Ja opin ja oivalsin uutta, kiitos!
  • Kokemusasiakkaat olivat hieno lisä koulutukseen ja ryhmätyöskentelyyn.

Systeemisyys haltuun! -koulutuskokonaisuuteen osallistui yhteensä noin 150 sote-alan ammattilaista. Systeemisyysosaamisen vahvistaminen tämänkaltaisilla koulutuksilla on tärkeää myös jatkossa hyvinvointialueella.

Kuvassa vasemmalta Elina Lehtoniemi, Tiina Piispanen, Johanna Vuoriaho, takana Marja Olli. Henna Laukka puuttuu kuvasta.

Kirjoittajina ovat PirSOTE-hankkeessa työskentelevät

Henna Laukka, HR-asiantuntija, Tampere
Elina Lehtoniemi, projektisuunnittelija, Tampere
Marja Olli, psykososiaalisten palvelujen johtaja, Lempäälä
Tiina Piispanen, projektipäällikkö, Tampere
Johanna Vuoriaho, projektikoordinaattori, Pirkkala & Vesilahti

Tarvitsemme systeemistä ajattelua ja toimintaa, jotta periaatteet konkretisoituvat käytännön toiminnaksi

”Asiakaslähtöisyys, osallisuus ja yhdessä tekeminen ovat sote-alan keskeiset toimintaa ohjaavat periaatteet. Jotta periaatteet konkretisoituvat käytännön toiminnaksi, tarvitsemme systeemistä ajattelua ja toimintaa. Tarvitsemme myös konkreettisia käytäntöjä. Ei riitä, että kokoamme verkoston koolle tai että toteamme asiakaslähtöisyyden olevan meille tärkeää. Olennaista on pohtia, kuinka me toimimme yhdessä tapaamisissa, tiimeissä ja prosesseissa siten, että vastaamme vahvemmin asiakkaan tarpeeseen. Tarvitsemme dialogia tukevia keskustelurakenteita, asiantuntijuutta kokoavaa moninäkökulmaisuutta sekä työkaluja, jotka auttavat meitä toimimaan periaatteidemme mukaisesti yhdessä – tätä voi kutsua systeemiseksi työotteeksi. Meitä auttaa rohkeus ja avoin mieli toimintamme tarkasteluun ja oppimiseen.”

Eveliina Heinonen, suunnittelija, ”osallisuus ja kokonaisvaltainen kohtaaminen” LAPE-muutoskokonaisuus, PirSOTE

Kaikki artikkelit