Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma ja hyvinvointialueen valmistelu etenevät yhteistyössä

| Blogi, Sote-keskus, Yleinen

Sote-keskus ei ole yksittäinen yksikkö, rakennus, vaan moniammatillinen verkosto. Siellä asiakas ohjautuu yhden, perinteisen tai digikontaktin kautta tarvitsemiensa palveluiden piiriin. 

Reilut kahdeksan kuukautta ja Pirkanmaan kuntien sekä sairaanhoitopiirin toiminnoista vastaa uusi organisaatio.

Uusi organisaatio on rakentumassa ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeet (PirSOTE ja nyt keväällä alkanut PirKOTI) sekä monet muut hankkeet tukevat uuden organisaation peruspalveluiden toiminnallisten muutosten kehittämistä ja yhteensovittamista, unohtamatta integraatiota erikoissairaanhoidon kanssa.

Paljon on tehtävää. On valmisteltava päätöksentekoon muun muassa tuotannon rakenteet, palveluiden sisältö, myöntämisen perusteet ja yhteiset toimintamallit esimerkiksi asiakasohjauksesta. On hyvä, että viimein on saatu valmistelun työryhmiin hankkeiden vastuuhenkilöitä ja näin osin turvataan yhteinen suunta.

Yhteistyö tiivistyy vielä ennen kesää, kun keskitetty hankeväki siirtyy samoihin tiloihin hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Tämä mahdollistaa arjen kohtaamiset, käytävä- ja kahvipöytäkeskustelut, pelkkien ennalta suunniteltujen Teams-tapaamisten lisäksi.

Uudistuksen yhtenä onnistumisen edellytyksenä on, että henkilöstöä osallistetaan uuden organisaation rakentamiseen. Jo reilun vuoden ajan Pirkanmaan sote-henkilöstö on ollut innokkaasti mukana - eri teemoilla olevissa työpajoissa. Niissä tavoitteena on rakentaa yhteisiä toimintamalleja, joskin vielä paljolti kuntalähtöisesti, koska kunnat ovat hankkeiden osatoteuttajia.

Työtä vaatii vielä,miten saada ajatusmaailma kuntapohjaisesta toimintamallista nostettua hyvinvointialueen tasolle.

Hankkeiden kehittämisen ilmapiiri on ollut positiivinen, kun kaiken arjen kiireiden ja haasteiden keskellä on osallistuttu Teams-tapahtumiin. Ilo on ollut huomata, että kehittämisen intoa on. Se nähdään myös työhyvinvointia tukevana toimintana.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen osallistumista on kuvattu PirSOTE-perheeseen kuulumisena ja se tuo jo näkökulmaa yhteiseen pirkanmaalaiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnalliseen muutokseen. Onkin todettava, että muutosta viedään eteenpäin pienin askelin ja suunta on kohti yhteistä, asiakaslähtöistä palvelutuotantoa.

Kehittäminen aihioita on runsaasti valmiina, mutta niiden toteuttaminen vaatii vielä päätöksenteon palvelun organisoinnin syvemmistä rakenteista ja pelisäännöistä, jotta päästään eteenpäin. 

Kun päätökset hyvinvointialueella on tehty, on kenttä valmis rakentamaan uusia toimintoja tämän rakenteen ympärille niin, että asetetut tavoitteet - kuten turvallinen siirtymä, saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus - voidaan toteuttaa.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeelle asetettu tavoite mallintaa pirkanmaalainen sote-keskus on vielä avoinna. Joitakin, jopa innovatiivisia visioita luotiin, joskin nyt päätetyt, melko perinteiset linjarakenteet, eivät mahdollista niiden toteuttamista tässä vaiheessa.

Ajatus on kuitenkin, että sote-keskus ei ole yksittäinen yksikkö, rakennus, vaan moniammatillinen verkosto. Siellä asiakas ohjautuu yhden, perinteisen tai digikontaktin kautta tarvitsemiensa palveluiden piiriin. 

Paljon on vielä tehtävää, mutta eiköhän nyt kevään aikana tässäkin päästä yhteistyössä eteenpäin.  

Kaikki artikkelit