Hyppää sisältöön

Tulevaisuuslupaus

| Blogi, Sote-keskus, Yleinen

Tavoitteena on määritellä hyvinvointialueen kaikille toimijoille yhteinen perusta potilas- ja asiakasturvallisuudelle.

Pirkanmaan hyvinvointialueen potilas- ja asiakasturvallisuuden ydintä valmistellaan pienessä työryhmässä. Tavoitteena on määritellä hyvinvointialueen kaikille toimijoille yhteinen perusta.

Toimijoita ovat esimerkiksi kotihoito, palvelukodit, sote-keskukset ja sairaaloiden yksiköt. Toimintakulttuurien erilaisuus tuo haasteita. Kunkin toimijan nykyinen toimintakulttuuri hallitsee vielä pitkään hyvinvointialueen syntymän jälkeen.

Puntariin joutuu myös yhteinen kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin. Palvelukulttuurin kehittämisen keskeinen kysymys on, miten varmistetaan asiakkaan luottamus palveluntuottajaan. On syytä muistaa, että luottamus ansaitaan toimimalla toistuvasti luotettavasti.

Turvallisuuskulttuuri kuvaa organisaation kykyä huolehtia toiminnan luotettavuudesta. Yhteisenä haasteena on järjestää palvelut niin, että ne ovat sujuvia ja suojaavat vaaratapahtumilta – sekä tuottavat arvoa asiakkaille ja potilaille.

Työryhmän tavoitteena on laatia ehdotus toimijoiden yhteisestä lupauksesta Pirkanmaan asukkaan silmin katsottuna. Lupaus asettaa vaatimukset toiminnalle sekä ihmisten osaamiselle ja käyttäytymiselle. Tunnistetut vajeet antavat suunnan kehitystoimille.

Esimerkiksi lääkehoidon osalta lupaus voisi olla: Lääkitystietoni ovat ajan tasalla, lääkitys toteutuu suunnitellusti ja on vaikuttavaa. Mitä mieltä sinä olet pirkanmaalaisena tästä lupauksesta?

Potilaiden ja asiakkaiden laadukas hoiva, hoito ja muut palvelut sekä niiden kehittäminen edellyttävät ennakointia ja riskien hallintaa. Yhden vaaratapahtuman korjaavien toimien vaikutus kokonaisuuteen on pieni, mutta voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.

Viisas ennakoi ja ehkäisee vaaratapahtumia – ja hukkaa. Turvallisen työn tekemisen perusta on tietoisuus toimintaan liittyvistä riskeistä sekä turvallisista toimintatavoista. Vaaratapahtumista kertyvää tietoa hyödynnetään Pirkanmaalla laajasti jo nyt.

Seuraavaksi pitää ottaa käyttöön säännöllinen potilas- ja asiakasturvallisuusriskien arviointi ja ennakointi. Jokaisen hyvinvointialueen työntekijän perustehtävään tulee sisältyä periaate: havainnoi turvallisuuteen liittyviä tapahtumia, ilmoita niistä ja vaikuta turvallisuuteen osallistumalla korjaavien toimien suunnitteluun ja toteutukseen.

Asiakas- ja potilasturvallisuus on jokaisen sote-organisaation perusarvo, jonka pitäisi ohjata ihmisten käyttäytymistä. Fiksulla johtamisella ohjataan oikeaan suuntaan ja varmistetaan osaaminen, resurssit ja riittävä määrä potilaspaikkoja.

Vanhan viisauden mukaan johtamisen perusajatus on: jos kartta ja maasto eivät vastaa toisiaan, niin maasto on aina totta.

Oman paikannuksen voit tehdä kätevästi arvioimalla seuraavaa väitettä: ”Minulla olisi turvallinen olo, jos minua hoidettaisiin täällä/yksikössäni potilaana”.

Petri Pommelin
Kehittämispäällikkö

Kirjoittaja toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä kehittämispäällikkönä tehtävänään tukea riskienhallintaa sekä sujuvien ja turvallisten palvelujen toteutusta. Hän koordinoi työryhmää, joka valmistelee alueellista asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa (osa PirSOTE 1 salkun - perusterveydenhuollon avovastaanottopalvelujen uudistaminen - tehtäviä).

Kuvituskuva: STM/Katri Lehtola

Kaikki artikkelit