Hyppää sisältöön

Tutustu Pirkanmaan sote-uudistuksen verkkosivuihin

| Hanketiedote, Yleinen

Näiltä sivuilta saat lisätietoa siitä, millaisten muutosten kautta Pirkanmaalle rakennetaan verkostomaisesti toimivaa tulevaisuuden sote-keskusta.

Tervetuloa tutustumaan uusiin Pirkanmaan sote-uudistuksen verkkosivuihin. Sivuilta saat yleiskuvan siitä, mikä uudistus on ja millaisia muutoksia sote-palveluissa tapahtuu.

Sote-uudistusvalmistelun sivut ovat Pirkanmaan liiton sivujen alla, koska liitto on hanketoimisto. Uudistukseen liittyviä hankkeita toteuttavat yhteistyössä kunnat, Taysin perusterveydenhuollon yksikkö ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos.

Sivuilta löytyy hanketoimiston tiedotteita. Pirkanmaalle on myös perustettu maakunnallinen viestintäverkosto. Sen tehtävänä on lisätä tiedonkulkua hanketoteuttajien ja hanketoimiston välillä. Pirkanmaan sote-uudistuksen verkkosivuille kerätään tiedotteita hankkeiden etenemisestä eri puolilla maakuntaa. Varsinaisesta asukas- ja palveluviestinnästä vastaavat kunnat ja Tays.

Sivusto jakautuu kahteen osioon: Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus ja hyvinvointialueen rakentaminen.

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanketta toteutetaan viiden muutoksen avulla. Muutokset toteutetaan perusterveydenhuollon avovastaanottopalveluissa, sosiaalihuollon palveluissa, lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä digitaalisissa palveluissa. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen linkittyy myös Taysin koordinoima lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluitten uudistus.

Hyvinvointialueen rakentaminen pitää sisällään uudistuksia, jotka liittyvät seuraaviin aihealueisiin: järjestäminen ja strateginen johtaminen, tiedolla johtaminen, sote-palvelujen laadun valvonta, ICT-valmistelu, henkilöstöasioiden valmistelu sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiovalmistelu.

Voit antaa palautetta sivuista tämän linkin kautta.

Tästä linkistä pääset yhteystietoihin.

Kaikki artikkelit