Hyppää sisältöön

Työvuorosuunnittelu on laadukkaiden ja vaikuttavien palvelujen perusta

| Blogi, Sote-keskus, Yleinen

Työvuorosuunnittelussa tulee huomioida työntekijöiden jaksaminen ja hyvinvointi.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvistä työntekijöistä monet tekevät vuorotyötä, sillä useita sosiaali- ja terveyspalveluita järjestetään asiakkaille ympäri vuorokauden. Vuorotyön tekemiseen liittyy aina työvuorosuunnittelu, koska työntekijöiden vuorot on suunniteltava niin, että henkilökunnan osaaminen ja määrä vastaavat asiakkaiden tarpeita. Työvuorosuunnittelu on siis prosessi, jonka toteuttamiseksi tarvitaan moniulotteista tietoa asiakkaista ja työntekijöistä. Laadukkaalla työvuorosuunnittelulla rakennetaan perustukset laadukkaiden ja vaikuttavien palveluiden tarjoamiselle.

Työvuorosuunnittelun on oltava tasapuolista kaikille

Jotta vaikuttavien ja laadukkaiden, asiakkaiden tarpeita vastaavien palveluiden tarjoaminen ei vaarannu, työvuorosuunnittelussa tulee huomioida työntekijöiden jaksaminen sekä hyvinvointi. Työvuorosuunnittelun toteuttamisesta vastaa usein yksikön esihenkilö, ja henkilökunnan osallistuminen työvuorosuunnitteluun vaihtelee täysin autonomisesta suunnittelusta muutaman toiveen esittämiseen. Työvuorosuunnittelun toteuttamistapoja kehitetään jatkuvasti ja uuden ulottuvuuden työvuorosuunnitteluun antavat kehittyvät ohjelmistot ja mobiiliratkaisut, jotka tukevat sekä suunnittelijan että henkilöstön työvuorosuunnitteluun liittyviä rooleja.

Toteuttamistavasta riippumatta työvuorosuunnittelu vaatii työyhteisöltä aina yhteisten pelisääntöjen luomista ja niiden noudattamista. Työvuorosuunnittelun on oltava kaikille työntekijöille tasapuolista ja oikeudenmukaista. Tästä huolimatta työvuorosuunnittelu herättää toisinaan voimakkaitakin tunteita. 

Siirtyvältä henkilöstöltä kysytään nyt tyytyväisyydestä työvuorosuunnittelua kohtaan

Koska työvuorosuunnittelu vaikuttaa työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin sekä työtyytyväisyyteen, tarvitaan tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat työntekijöiden kokemaan tyytyväisyyteen työvuorosuunnittelua kohtaan.

Tämän vuoksi Pirkanmaan hyvinvointialueella on kehitetty osana henkilöstökokemuksen valmistelua Tyytyväisyys työvuorosuunnitteluun -kysely. Kysely on suunnattu kaikille työntekijöille, joita työvuorosuunnittelu koskee, riippumatta siitä, työskentelevätkö he esihenkilöinä vai työntekijöinä. Kyselyn vastausaika on 15.–31.3., ja kyselylinkki välitetään Pirkanmaan hyvinvointialueelle henkilöstöä luovuttaviin organisaatioihin Howspace-alustan kautta. Kyselyyn voi siis vastata oman organisaation kautta.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstökokemuksen mittaamisen valmistelussa.

Kuva: STM / Katri Lehtola

Kaikki artikkelit