Hyppää sisältöön

Kuntoutuksen kehittäminen on käynnistynyt vauhdilla: hypättiin liikkuvaan junaan

| Blogi, Yleinen

Tämän vuoden tammikuussa kuntoutus sai oman hankesalkun (Hankesalkku 5). Tarkoituksena on kehittää kuntoutusta omana laajempana kokonaisuutena.

Vuosina 2020–2021 kuntoutus kuului osaksi avosairaanhoidon kehittämistä (hankesalkkua). Tällöin kuntoutuksen kehittämisen painopisteenä olivat fysioterapian suoravastaanottomallin sekä Eksoten kaltaisen kotikuntoutusmallin käyttöönotto eri kunnissa. Aiemmin aloitettujen toimenpiteiden kehittämistä ja juurruttamista jatketaan jatkohankekaudellakin. Uusina kehittämiskokonaisuuksina ovat muun muassa kuntoutusalan ammattilaisten huomioon ottaminen eri hoitoketjuissa, työkyvyn tuen tarpeessa olevien tunnistaminen, etäkuntoutus ja lääkinnällinen kuntoutus. Myös saatavuutta tullaan tulevan hoitotakuulainsäädännön mukaisesti kehittämään ja moniammatillista yhteistyötä tiivistämään eri kuntoutuksen sektoreilla.

Kuntoutuksen toimintakäytäntöjen kehittämistä ja käyttöönottoa tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden hankesalkkujen vetäjien, kuntien edustajien ja eri sidosryhmien kanssa. Ensimmäinen kuntoutuksen yhteistilaisuus pidettiin helmikuussa 2022 ja sinne osallistui noin 40 kuntoutuksen yhteyshenkilöä, jokaisen Pirkanmaan 15 yhteistoiminta-alueen ollessa edustettuna. Aktiivinen osallistuminen kertonee siitä, että kunnissa on ollut jo pidemmän aikaa halukkuutta tiivistää kuntoutusalan ammattilaisten yhteistyötä ja yhteiskehittäminen koetaan tärkeäksi.

Kuntoutuksen saatavuuteen vaikuttavat:
1. Kuntoutuksen yleinen pirkanmaalainen toimintamalli. Kuntoutuksen huomioiminen hoitoketjuissa.
2. Sote-keskuksissa parannetaan kuntoutustarpeen ja työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista.
3. Fysioterapeutin suora vo-malli kaikkiin sote-keskuksiin (JATKUU)
4. Kotikuntoutusmallit kaikkiin ikäryhmiin (JATKUU)
5. Etäkuntoutus ja etäkonsultaatiot. 6. Lääkinnällinen kuntoutus, yhtenäistäminen.
7. Suunnitteilla: Kuntoutustutkimus.
Pirkanmaan kuntoutuksen kehittämistoimenpiteet v. 2022−2023

Alle on listattu kuntoutuksen keskeiset kehittämistoimenpiteet vuosille 2022−2023

  • Suunnitellaan kuntoutuksen yleinen pirkanmaalainen toimintamalli. Parannetaan kuntoutustarpeen tunnistamista eri hoitoketjuissa. Suunnitellaan kuntoutuksen yleinen pirkanmaalainen toimintamalli, sisältäen kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman mukaisesti: tarpeen tunnistamisen, arvioinnin, suunnitelman, päätökset, palvelut ja etuudet, kuntoutujan ympäristöä koskevat toimenpiteet, prosessin seurannan ja arvioinnin
  • Parannetaan kuntoutus- ja työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista sote-keskuksissa. Sote-keskusten monialaisiin asiakasprosesseihin nivotaan asiakkaan tarpeen mukaan työntekijät, jotka tekevät toiminta- ja työkyvyn arviointeja ja toteuttavat kuntouttavaa työtoimintaa
  • Edistetään ja tuetaan Pirkanmaan kotikuntoutusmallin käyttöön ottoa. Lisäksi tuetaan etävastaanottojen käyttöä soveltuvilla kotikuntoutuksen asiakkailla. Kotikuntoutusmalli nivotaan yhteen kotona asumista tukevien palvelukokonaisuuden kanssa
  • Fysioterapeutin vastaanotot ilman lääkärin lähetettä laajenevat kattamaan koko Pirkanmaan. Palvelu on tarkoitettu yli 15-vuotiaille tuki- ja liikuntaelinoireisille. Suora vo-mallin käyttöön ottoja tuetaan ja jatketaan koko hankekauden ajan
  • Hyödynnetään etäkuntoutusta tukemaan kasvokkain tapahtuvia vastaanottoja, esimerkkinä kotikuntoutuksen asiakkaat. Tuetaan etäkonsultaatioiden käyttöön ottoa esimerkiksi fysiatrin konsultaatiota vaativissa tilanteissa (ft.n suoravastaanotot)
  • Yhtenäistetään lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit valtakunnallisten kriteerien mukaisesti. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kehitetään kuntoutustarpeen tunnistamiseen, arviointiin ja seurantaan kuntoutuksen tavoitteellisuutta korostava toimintakykylähtöinen malli, jota jalkautetaan ainakin suurimmissa sote-keskuksissa. Alueellinen kuntoutuksen työryhmä sopii ja kehittää yhteisiä maakunnan lääkinnällisen kuntoutuksen käytäntöjä
  • STM:n koordinoima kuntoutustutkimus: Testataan Promis-toimintakykymittarin soveltuvuutta tules-asiakkailla
Kaikki artikkelit