Hyppää sisältöön

Yhteiskehittämisellä kohti hyvinvointialuetta

| Blogi, Sote-keskus, Yleinen

Kehittämistä tehdään jo nyt yhteistyössä hyvinvointialueen valmistelunkin kanssa, jotta tulevat rakenteet ja uudet toimintamallit saadaan yhteensovitettua.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen eteneminen kiihtyy, kun vajaan vuoden kuluttua järjestämisvastuu siirtyy kunnista hyvinvointialueille. Pirkanmaalla tähän valmistaudutaan yhteisellä kehittämisellä, PirSOTE-ohjelmalla, johon saatiin STM:n jatkorahoitusta Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelmasta 11,9 miljoonaa euroa vuosille 2022–2023.

Kuluvana vuonna kunnat ovat vielä osatoteuttajia, mutta ensi vuonna tätä kehittämisrahaa käytetään uuden organisaation toimintojen yhteensovittamiseen ja uusien käytänteiden jalkauttamiseen. Kehittämistä tehdään jo nyt yhteistyössä hyvinvointialueen valmistelunkin kanssa, jotta tulevat rakenteet ja uudet toimintamallit saadaan yhteensovitettua.

Miksi kehittämistä tarvitaan? Meillä on Pirkanmaalla isoja eroja palveluissa ja etenkin niiden saatavuudessa. Hoitotakuulainsäädäntö on uudistumassa ja se tuo tiukat hoitoon pääsyn tavoitteet peruspalveluissa. Hoitotakuu koskee niin hoidon tarpeen arviointia kuin terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle pääsyä. Vastaanotto voi olla etänä tai sitten perinteinen kivijalkakäynti.

Saatavuuden parantamisen lisäksi PirSOTE-hankeessa viedään eteenpäin vuosina 2020–2021 valmisteltuja ja pilotoituja toimintamalleja. Tavoitteena on vahvistaa muun muassa henkilöstön päihde- ja mielenterveystyön osaamista, yhdenmukaistaa lääkinnällisen kuntoutuksen toimintamalleja, vahvistaa monialaista yhteistyötä ja kehittää lapsiperheiden palveluita sekä hyödyntää jo käyttöönotettuja digitaalisia työvälineitä.

PirSOTE:n lisäksi vuosille 2022–2023 saatiin rahoitusta 2,5 miljoonaa euroa Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille Pirkanmaalla, PirKOTI -hankkeelle. Tässä kehittämisen painopisteenä ovat asiakaslähtöiset kotona asumista tukevat palvelut, monialaiset toimintakyvyn arviot ja kotikuntoutuksen hyödyntäminen, yhteneväinen asiakasohjausmalli, riittävän ja osaavan henkilöstön turvaaminen kotiin annettavissa palveluissa sekä laadun varmistaminen mm. yhtenäisten omavalvontakäytänteiden avulla. Tämän hankkeen henkilöstön rekrytointi on käynnissä.

Vaikka tehtävää on paljon, niin yhdessä tekeminen mahdollistaa onnistuneen palvelujen tuotannon siirtämisen hyvinvointialueelle vuonna 2023.

Kaikki artikkelit